...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެކެ
އ.
(ގ) (1) ގޮތް.
(2) ކަހަލަ.
(3) ބާވަތް.
(4) ވައްތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކޮކާ . ހުވަނިކޮކާ . ނަވުރުމާ . ނިފާޅަ . ރަންގުވެޔޮ . ރަތްރުމާ . ބަނަފުސާ . ބަރަބޯ . ބޮޑުހަނޑޫ . ބޮޑުކެޔޮ . ބޮޑުކޮލި . ބޮޑުމަހުތެޔޮ . ބޮޑުފަޅޯ . ބޯކަށިކެޔޮ . ބޯވެލި . ޅަހަނޑޫ . ކަހަނެގޮނޑި . ކަށިމިޔަރުތެޔޮ . ކަންކުން . ކަރަންކާ . ކާފޫރުތެޔޮ . ކިރާހަނޑޫ . ކިރިފޮހޮނޑަވެޔޮ . ކިލަވަތި . ކީރަންމާ . ކުރާއެނބުރުން . ކުކުޅުފައިފިލާ . ކުދިމާ . ކޮއްޗޭ ބަނޑިޔާ . ކޯރާހަނޑޫ . އިރަށްއެނބުރޭމާ . އިރުވައިމައުލޫދު . އިޑިއައްޕަން . އިޕިލްއިޕިލް . އުނިމާ . އެތެރެހޫލު . އޯކިޑު . ވައިފިލާ . ވައުލާމިރިހި . ވަގަބަދުނާމު . ވަގުލޮލަށްމަސްބެހުން . މަރިޔަންމާ . މަތީބަނުން . މަލިކުކެޔޮ . މާރަނަ . މާޅޮސްކެޔޮ . މާތެޔޮ . މޭލަންފަތި . ފަނާވާޖެހުން . ފަރުމާނުތަންނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ