...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެއި
ނ.
(ޏ،ސ) ލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ނިފާސް . ނިފާސްކަން . ކަޅިކުރުން . އުތުރުއަރުމާޒު . ދަށަށްދިއުން . ލެއިކެނޑުން . ލެއިވެރުން . ލެއިފެނުން . ސާޅީހަށްހިނައިގަތުން . ސުންމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ