...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެއްލެއްލެ
ނ.
(ގ) ދެރައައިނުން މަސްބާނާއިރު ދޮށީގެ ކުރީކޮޅަށް ލޮޅުން އަރުވަމުން އަނގައިން ކިޔާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ