...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެއްޕުން
ުކުރުން.
(4) ހުޅުވުމުގެ އިދިކޮޅު.
(5) ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބަލާގޮސް ގެނައުން.
(6) ދަތުރުކޮށްފައި އަންނަ އުޅަނދެއް އަންނަ ތަނަކަށްގޮސް އެއިން އަންނަ މީހުނާ ބައްދަލުކުރުން.
(7) ރަށްރަށަށް ފަންޑިތަ ހަދައިގެން ރޯގާ ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދުކުރުން . ބައްޖެހުން . ކައްވާދުއެޅުން . އަނގަލެފުން . އިނގިލިމެޅުން . މޯޅިވުން . ފިޔުން . ފުޅަލިޖެހުން . ދޮރުޖެހުން . ދޮރަޖެހުން . ލައްޕައިލުން . ލެއްޕެވުން . ލޯމަރައިލުން . ލޯމެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ