...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެޑުން
މ.
(1) ޖެހުން.
މިއީ ދަށް ބަހުރުވައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތެކެވެ.
(2) ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދުން.
މިއީ ދަށްބަހުރުވައިގައި ބޭޏުންކުރާ ގޮތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަޑައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ