...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލެޓިންއަކުރު
ނ.
(1) ރޯމަނުންގެ ގަދީމީބަސް ލިޔެއުޅުނު އަކުރު.
މިހާރުވެސް ޔޫރަޕުގެ ގިނަބަސް ލިޔެއުޅެނީ މި އަކުރުންނެވެ.
(2) ރާއްޖޭގައި އަރަބިތާނަ ލިޔަން ތައްޔާރުކުރި އިނގިރޭސި އަކުރުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ