...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭ
ނ.
ދިރޭ ތަކެތީގެ ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިތާއި ފުއްPާމެޔާ ގުޅިގެން ހިނގާ ރަތްކުލައިގެ ދިޔައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބެލުން . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަންގަނޑު . ހަރަކާތް . ހަމިހިލެއި . ހަދިޔާ . ހަދިޔާދިނުން . ހަތަރުއަވަށް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތޭލިކަށި . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިރިކުލޭ . ހިރުވުން . ހިބަ . ހިބަކޮށްދިނުން . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިފިހުރުން . ހިތިތޮރާ . ހިތީކުޅި . ހިތުލޯތްބަށްދިނުން . ހިތް . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިތްޙަލާލު . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހިލުން . ހިލޭޖެހުން . ހިސާބު . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހީބިހި . ހުކުރުފަނި . ހުއްޓައިލުން . ހެން . ހެލެސްމަ . ހޮނިހިރު . ނަބިއްޔާ . ނަބީކަލޯގެ . ނަމަ . ނާ . ނާރާ ހަނދުގައި ކޭތަ ހިފުން . ނާރު . ނާރުޖެހުން . ނާބަ . ނާއުއްމީދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ