...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭހޫނުކަން
ނއނ.
މަޖާޒު:
(1) ރޫޙާއި ހިތްވަރާއި ޖޯޝް ހުރިކަން.
(2) ނުރުހުންވުން ނުވަތަ ރުޅިއިސްވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ