...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭހޮޅި
ނ.
ލޭހިނގާ ފަލަ ނާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރުޖެހުން . އިންޖެކްޝަން . އިންޖެކްޝަންޖެހުން . މައިނާރު . ލެއިހޮޅި . ލޭމައްޗަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ