...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭނާރު
ނ.
(1) ލޭހިނގާހޮޅި.
(2) ހިމަނާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލުން . ނޫނާރު . ރަތްފުސް . ރޯނާކުރަ . ލެއިނާރު . ލެއިނާރޮލުން . ލޭކީރު . ލޭއަރުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ