...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭނު
ނ.
(1) ކަނޑުގައި ދެކޮޅަށް ދެބޮއިލައިފައި މަސްހިފުމަށް އަޅައިފައި އޮންނަ ނަނުބައި.
މީގައި ހުންނާނީ ތަންތަންކޮޅުން ފުރާވަރު އެލުވައި އޭގައި މިޔަވާލި ހަރުކޮށް ބުޅިލާފައެވެ.
(2) ކަރަންޓުލުމަށް، ނުވަތަ ޓެލެފޯން ލުމަށް ދަމައިފައި އޮންނަ ނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާ . ނޫރަންމައު . ބޮކިނަނު . ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަވާ ޖަހަންވެފައި ހުރި މީހަކު ތޮށިމައްޗަށް ވެއްޓުން . ކަސްމުލިހި . ފަނިހިރުވުން . ފައުވުން . ފަލެވުން . ފަލްވުން . ފާވުން . ފޫގޮޅިޖެހުން . ދޮސް . ލޭނުނަނު . ލޭނުބައި . ލޭނުބައްތި . ލޭނުބުޅި . ލޭނުބޮކި . ލޭނުއެޅުން . ލޭނެ . ގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ