...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭނުބައި
ނ.
(1) ލޭނު އެޅުމުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ނަނުތައް.
ނުވަތަ ނަނުތަކުން ބައެއް.
(2) ބޮކި ނަނުބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަސްމުލިހި . ފަނިހިރުވުން . ފައުވުން . ފަލެވުން . ފަލްވުން . ފާވުން . ދޮސް . ގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ