...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭނުބައްތި
ނ.
ލޭނުއެޅުމުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ލޭނުނަނުގެ ކޮޅުގައި ލައިފައި ކަނޑަށް ދޫކުރާ ބޮއިބައްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ