...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭނެ
ނ.
(ގ) ލޭނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަނދިއެރުވުން . ނާރުޖެހުން . ޅަދަރިބަފާކަން . ޅަދަރިބަފާވުން . ކަވާ . ކާޅިވައް . އޮޅުވައިލުން . ވަޅިންޖެހުން . ވައްޖިދުވުން . ވޮށް . ފުރިފައިހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއްނާޅާނެ . ދިދަދަނޑިމަސް . ލޭހުސްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ