...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭބޯފަނި
ހިންދެމޭގޮތަށް ފިރުކިގެންނެވެ.
މިފަނި އިންސާނުންގެ ހަމުގައިޖެހުމުން ލޭބޮއި ހަދައެވެ.
މިފަނި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން ނައްޓުވައިލަން އެންމެ ފަސޭހަގޮތެއް ކަމަށް އެނގިފައިވަނީ ގަދަކޮށް ގިރައިފައި ހުންނަ ލޮނުތިއްކެއް ޖައްސައިގެން، ނުވަތަ ސައިބޯނި ލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލެއިބޯފާނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ