...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭކިހުނު
ނ.
ކިހުނުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގައި އުފެދޭ ޖަރާސީމަކުން ފާރުވެގެން އަންނަލެއެކެވެ.
މި ލޭ އަންނާނީ ކުޑަކަމުދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ