...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭކީރު
ނ.
(1) ބިހުގެ ގޮބޮޅީގައި، ދަރިމައިވާން ކައިރިވުމުން އުފެދޭ ލޭނާރު.
(2) ލޮލުގައި ހިލޭ ލޭނާރު.
(3) ގައިގެ ހަމުގައި ލޭހިލެޮތަށް އެޅިފައި ހުންނަ ކޫރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ