...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭކޮށުން
ދެވަކަފަށް ދޭތެރެއިން ފެންނަން ހުންނަ މަސްގަނޑުގައި ކުރަފަތުގެ ތުނޑުން މަޑުމަޑުން ހަންކޮޅު ކެނޑޭވަރަށް ޖަހާނީއެވެ.
ކުރަފަތް ޖަހާނީ ތިރިން މައްޗަށެވެ.
ދެން ވަކަތައް މޮހައިލައި ފައިން އައިސްފައިވާ ލޭތައް ސާފުކޮށް އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭސް ވަށާނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ