...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭކޮކާ
ނ.
ރަތާއި ހުދާއި ކަޅުން ލައް ހުންނަ ވަރަށްރީތި ބޮޑު ކޮކާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކޮކާ . ރަތްކޮކާލި . ރަތްދަނޑިކޮކާ . ލެއިކޮކާ . ލޭފިނދު . ލޭފިނދުކޮކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ