...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭއެޅުން
މ.
އެކެއްގެ ގައިން ނަގާ ލޭ އަނެކެއްގެ ލޭހޮޅީގެ ތެރެއަށް ފޮނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލެއިއެޅުން . ލެއިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ