...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭއޮހޮރުވުން
މ.
(1) ލޭ އަންނަ ފަދަ ތަޅާފޮޅުން.
(2) ހަނގުރާމަކުރުން.
(3) މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާފަދަ، ނުވަތަ މީހުން ޒަޚަމްވާފަދަ ކަމެއް ހިންގުން.
(4) މަޖާޒު:
ގުރުބާންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ