...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭފަށަލަ
ނ.
ލޮލުގެ ބައްޔެއް.
މިބަލި ޖެހުނީމާ ވާގޮތަކީ ލޮލުގެ އެއްކޮޅު ނުވަތަ ކަޅޫކަޅީގެ ވަށައިގެން ރަތްވެފައި ހުންނަނީއެވެ.
އަދި ލޯކަރައި ދިލަނަގައި އުނދަގޫވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ