...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޭތު
ނ.
(1) ދިގުހަރުން އެއްޗެހި ލިޔާ މިސާލުގައި އެއްޗެހި ލިޔެދޭ މެޝިނެއް.
(2) ލޭތުމެޝިނުގައި އެއްޗެއް ތިއްބައިގެން ލިޔާލިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލިޔުން . ލޭތު . ލޭތުކުރުން . ލޭތުމެޝިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ