...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނދި
(1) އަތްފައި ހަރުނުލާ ކައްސާގޮތް ހުންނަ ތެތްކަން.
(2) ބިހާއި އަލީބުޚައިރީ ފަދަ ތަކެތީގައި ހުންނަ ވާދެމޭ ހުންނަ އޮލަބައި.
(3) ނއ.
އަތްފައި ހަރުނުލާ ކައްސާގޮތް ހުންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްސަލޮނދި . ހިނގަމަސް . ބިސް . ބުޅަދެލި . ބޮޑުފާނަ . ކީނދު . ކުވާލި . ވެންކޮނުވާ . ފަޑަ . ދަވަލުން . ތެނި . ތެތްކަން . ތޮސްކަން . ލޮނދަ . ލޮނދަކަނދަ . ލޮނދިފާނަ . ލޮނދިގަނޑު . ލޮނދެ . ލޮނދެހިކާ . ލޮނދެކަނދެ . ލޮނދެކަން . ލޮނދެވުން . ލޮނދޮ . ލޮނދޮކަން . ލޮނދޮވުން . ލޮނާ . ލޮންދައިލުން . ގުގުރިފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ