...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނދިފާނަ
ނ.
އެހެނިހެން ފާނަތަކަށްވުރެ ކަރުތާފަތުގެ ކޮޅަށް އޫކޮށް ފަހަތުކޮޅަށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ފާނައެއް.
މީގެ އަނގަ ބޮޑު ވާނެއެވެ.
މިވައްތަރުގެ ފާނައިގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ލޮނދިކަމެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ