...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނދިތޮށި
ންމުކޮށް މިތޮށި ބޭނުންކުރަނީ އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި ބޭލުމުގައި ފަށަން ދަށަށް ލެއްވުމަށެވެ.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލައި ބޭލުމުގައި ފަށަންޖެހޭ ކަނދުގަނޑުގައި ޖަހަން ބޭނުންކުރަން ކަނދުގަސް ގަހުންނާއި ދިއްގާ ގަސްފަދަ ގަސްގަހުން ކަނޑައިގެން ބޭނުންކުރާ ރޯތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ