...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނދިގަނޑު
ނ.
ލޮނދިކޮށް ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ބައިބައި، ނުވަތަ ގުޅަވަރު.
މިސާލަކަށް:
ކުކުޅު ބިހާއި ވެލާބިހުގައި އޮންނަ ލޮނދިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެނި . ލޮނދިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ