...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނިދަނޑިންއެރުން
މ.
ލެއްކުޅެން ފެށުމަށްޓަކައި ކަހާވަޅުން ބަތްކަހައިގެން (ވެލިކޮޅެއްނަގައިގެން) ލޮނިދަނޑީގެ ބޭރަށް ސޮއްސާލުމަށްފަހު އެނބުރި ލޮނިދަނޑިން އެތެރެވުން.
މިދަނޑިން އެތެރެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑުކަމެކެވެ.
އެވަގުތު އެދަނޑީގައި ހުންނަ ކުއްޖާ އުޅޭނީ، އެދަނޑިން އެރިޔަނުދިނުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ