...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނު
ނ.
(1) ކަނޑުފެން.
(2) ކަނޑުފެނުގައި ހުންނަ ފެނުގެ ބައި ހިނދިގެން ފުއްފުކަށްވެފައި ހުންނަ ބަޔަށް ކިޔާނަން.
މިއީ ކާބޯ ތަކެތީގައި ލޮނުރަހަ ލެއްވުމަށާއި، ކާއެއްޗެހި ގިނަދުވަހު ހުންނަ ގޮތަށް ރައްކާ ކުރުމަށް އަޅާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރިސަ . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހަވާދު . ހިއްކިބިލިމަގު . ހުތްމަސްކާށި . ހުލި . ހުލިވުން . ހެލަބެލި . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ރަހަ . ރަހައެނގުން . ރަތެހިނބުޅެ . ރާޅުޖެހުން . ރިހާކުރު ގަރުދިޔަ . ރިހިދޯދި . ރޫސިހާބަތް . ބަހުރުލޮނު . ބަށިގަން . ބަނޑުރާޅަށްދެމުން . ބަޑިއެޅުން . ބިހި . ބިއްސާވެލި . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ބޯކިބާ . ކަށްކޮނި . ކަނޑު . ކަނޑުފެން . ކަނޑުލޮނދި . ކަރި . ކައްކޮނި . ކަލިޔާ . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކާޖާ . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަކުނިވައި . އަކުނިވަޔަށްދެމުން . އައްސޭރި . އިރުވައިކަންޒޫރި . އިއްތިފާގު . އުޅާލި . އޮއި . އޮއިކުރުން . ވަރުނުލާރާޅުގަނޑު . ވަޅުބަތް . ވަޅުކޭ . ވަގަރާ . ވާފެލެހުން . މަހި . މަގޫލޮނުމޫ . މަސްހުނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ