...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުހަކުރު
ނ.
މީރާގައި ހިލައިފައި ކުޑަކޮށް ލޮނުލައިފައި ހުންނަ ހަކުރެއް.
މި ހުންނަނީ އަވީލައިގެންނާއި ދުމަށީގައި ޖަހައިގެން ހިއްކާފައެވެ.
މިއީ ގަނޑުގަނޑަށް މުރަނަކޮށް ތަތްކޮށް ހުންނަ ހަކުރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ