...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުހުރުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ފޯރިހުރުން.
(2) ޖޯޝްހުރުން.
(3) ޙަރަކާތްތެރިކަން ހުރުން.
(4) ޖިންސީ އެދުންވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޝާއެކު ޙަރަކާތްކުރުން.
(މިބަސް ބުނެއުޅެނީ އަންހެނުންނާ (މެދުގައެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ