...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުބޯދި
ނ.
(މ) ބޯދީގެ ބާވަތެއް.
މިއެމުގެ އެތެރެ ހުންނާނީ ބިއްލޫރި ކޮޅެއް ހެންނެވެ.
އެތެރޭގެ ކަށިވެސް އެނގޭގޮތަށެވެ.
މިއީ ވަރަށް ކުޑަ އެމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ