...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމަސް
ނ.
ފުރެއްދެ ލޮނު އަޅައި ސީރާކޮށް އަވީން ހިއްކައި ނުބައި ނުވާނެގޮތް ހަދައިފައި ހުންނަމަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްމުޑުކާ . ދެލޮނުކެޔޮ . ލޮނުއެޅިމަސް . ލޮނެމަހަ . ލޮނޮމަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ