...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމަޑުވުން
މ.
(1) ބޯއެއްޗެއްސާއި ކާއެއްޗެތީގައި ހުންނަންވާވަރަށްވުރެ ލޮނުގެ ރަހަމަޑުވުން.
(2) މަޖާޒު:
ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއްގެ ފޯރީ ކުޑަވުން، ނުވަތަ ޖޯޝް ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ