...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމިރުސް
ނ.
ހިކިމިރުހާއި ފިޔަޔާއި ލޮނުމެދާއި ހިކަނދިފަތް ކުޑަލޮނުކޮޅަކާ އެކު ފުނޑައި ހިމުންކޮށް ތައްޔާރުކުރާ މިރުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަށިގަން . ފިހުނުމަސް . ފުނޑިމިރުސް . ފޫރުމާ . ދަންކާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ