...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމިރުސް ހަވާދު
ނ.
ލޮނުމެދު، ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، އަސޭމިރުސް، ދިރި، މިބާވަތްތަކުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ހަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަށިގަން . ފޫރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ