...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމެހި
ނ.
ބިން ކޮނެގެން ވަދެއުޅޭ ޒާތެއްގެ އުދުހޭ މެއްސެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތެހިނބުޅެ . ކަށްކޮނި . ކައްކޮނި . ވަޅުކޭ . ތޮރޮހިތޮނެޔާ . ލޮނުމޭހި . ލޮނެމެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ