...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމެދު
ަވާދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތެއް.
މިއީ ކުދިފިޔަޔާއި ވައްތަރު ގޮތަކަށް ބޮނޑި ބޮނޑިއަށް އަޑިއަށް ފައިބާ، ޒަވި ވަހަކާއި ރަހައެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތޮށި ކުދިފިޔާގެ ތޮއްޓަށްވުރެ ބޮލެވެ.
މި ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ.
މިއީ ބޭހަށްވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދު . ހުލި . ހުލިވުން . ކަރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . މަޢުޖޫނު . ލޮނުމަދު . ލޮނުމިރުސް ހަވާދު . ލޮނުމެދު މަޢުޖޫން . ލޮނުމެދު ފަޓާސް . ލޮނުމެދުފޮލާ . ލޮނުމެދުތެޔޮ . ލޮނެމަދެ . ލޮނޮމަދަ . ލޮނޮމަދޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ