...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުމެދު ފަޓާސް
ނ.
އެތެރެއަށް ބަޑިބޭސް އަޅައިގެން ލޮނުމެދު ބޮނޑިއެއްހެން ހުންނަ ގޮތަށް ބޭރުން ކަރުދާސް އޮޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ އިހުގައި މާލޭގައި ހަދައި އުޅުނު އެއްޗެކެވެ.
މިގޮއްވަނީ ތަންތާނގައި ބާރަށް ޖަހައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ