...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުފެން
ީހުންނަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދޭފެނެއް.
މިފެނަކީ މިލަފޮނި ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު ކޮޅަކާއި އެހާ ލޮނުކޮޅެއް އަޅައިގެން ސާފުފެނުގައި ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(3) (ނ) މަސްނުލިބުމުން ލޮނާއި ފެނާއި މިރުހާއި ފިޔަޔާ އެއްކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ލައިގެން ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ