...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުލުނބޯހުތް
ނ.
(1) ލޮނުލުނބޮއެއްގެ ހަތަރުފަޅިކޮށް އެއްފަޅި.
(2) ލޮނުލުނބޯގެ ކުލަ ހުންނަ ފިނިހައް ޢާއިލާގެ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މީގެ ތޮށިގަނޑެއް ނޯވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ