...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުގަނޑު
ނ.
މޫދުގެ ފެންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ރިހިދޯދި . ބަނޑުރާޅަށްދެމުން . ބަޑިއެޅުން . ބިއްސާވެލި . ކަނޑު . ކަނޑުފެން . އޮއި . ފުށްފަނި . ފެންމަރުކާ . ފޮތިކެނޑުން . ތުތިކެނޑުން . ލޮނުގަނޑުގައި ފައިޖެއްސުން . ޗަސްބިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ