...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުގަނޑުގައި ފައިޖެއްސުން
"ލޮނުގަނޑުގައި ފައިޖެއްސުން" ގބ.
އިހުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ވިހައިގެން އުޅޭމީހާ ބޭރަށްލުމުގެ ތެރޭގައި ކުރާކަމެއް.
މިއީ އިރުވަރު ބަލައިގެން ގޮސް އެމީހާގެ ފައި މޫދުގައި ޖެއްސުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮނުގަނޑުގައި ފައިޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ