...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮނުގަދަ
ނއ.
(1) އެއްޗެއްގައި ލޮނުރަހަލާންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޮނުރަހަލާ.
(2) މަޖާޒު:
އަންހެނަކު ޖިންސީ ކަންތައްތަކުގައި ފޯރިގަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލޮނުހިތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ