...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮންދައިލުން
މ.
ލޮނދިތަނަކުން ނުވަތަ ފެން އެޅިފައި ހުރި އޮމާން ތާކުން ކައްސައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ