...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮޅު
ނ.
(ސ.) ބަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއަވަށް . ހުއިފަތުފިލޮޅު . ހުޑޫ . ނަންޑަވާލުން . ނޮޅޮވުން . ރޭދަނޑިމަސް . ބަނޑިބަނޑި . ބިންގާހެލުން . ކަށިތުނބި . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކުއްލި . ވިންދު . ފަހުޑު . ފިލޮޅެ . ދިޔަހިލުވައިލުން . ލައްފިލޮޅު . ލަދުގަސް . ލެއްލެއްލެ . ލޮޅިލުން . ގުއިތުންފިލޮޅު . ގުގުން . ގުޑުން . ސައްބުލަނގިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ