...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮޅުވުން
މ.
(1) ތެޅުވުން.
(2) ހެލުވުން.
(3) ގުޑުވުން.
(4) ގޮތެއް ގޮތެއް ނުބަލައި އަވަސް އަވަހަށް ކެއުމަށް ހުތުރުބަހުން ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޮޅޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ