...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮކި
ނއ.
(1) ފޮއް.
(2) ބަރުހެލި.
(3) ފަލަވެ ބަރުހެލިވެގެން ކަންނެތްވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިސްގަނޑު . މަޑިތަލިޖެހުން . މަޑުޗަކުންޗައްޕާސް . ފަޗަސްގަނޑު . ތޮފެތޮފެމަހަ . ލޮޅިމަސް . ސަރުބީޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ