...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮއި
ނ.
(1) ވިރިކެކޭ މަޢުދަނެއް.
މިއީ ރަތްމުށި ކުލައިގައި އެއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ނަރު ކަރަންޓުގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ މަޢުދަނެކެވެ.
ލޮއިގެ ތަފާތު ވައްތަރުތަކެއް ހުރެއެވެ.
އޭގެތެރޭގައި ރަންމަންލޯ، ރަތުލޯ، ހުދުލޯ.
(2) ލޯ.
(3) (ސ) ލީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާދުތަޅާވަން . ހުދުލޯ . ރޭލުފަށް . ބިލެތްމަލާފަތް . ބޯބޮޑުއާނި . ކަންބަޅިޖެހުން . ކަންކަރު . ކާޅުތުން . ކީމިޔާކެއްކުން . ކުޑާރަން . ކެބެޔާ . ކޮނޑުމައު . ކޮލިލޯގަނޑު . އަފުނޯސްކަށި . އަތަރުދާން . އަލި . އިސްކުރުކަނޑާފިލާގަނޑު . ވިރިކެކޭތަކެތި . ވޮށް . މަސްކައްކާލޯ . މަޢުދަން . މާލޯފާނު . މޫނުބަލާލޯގަނޑު . މޫޑު . ފައްޓަރުބައި . ފިލި . ފެންބޯކުރާ . ފޮނިރޮށިކަނޑާއެތި . ފޮޅިތަވާ . ދަންމާނުބޮޅު . ދައްސޫރަ . ދަމިލަ . ދަފި . ދަގުހަރު . ތަރާ . ތަރާފަތް . ތާންލޯ . ތުންގަނޑު . ލޮއި . ލޮޓާ . ލޯ . ލޯނަރު . ލޯކަށި . ލޯކަންވާރު . ލޯކަރުދާސް . ލޯކަދާ . ލޯއުނގުޅާބޭސް . ލޯމާފާނު . ލޯމުޑުދާސް . ލޯތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ