...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ލޮއްވުން
މ.
(1) ލޮވުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
(2) (ގ) އުނދޯލި ހެއްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ